Objekt Osječka-pregradni zidovi i instalacije

Objekt Osječka-ploča III kata

Objekt Osječka – ploča II kata

Objekt Osječka-zidovi i ploča I kata

Objekt Osječka – zidovi i ploča prizemlja

Objekt Osječka – problemi

Objekt Osječka – zidovi garaže i suterena te ploče garaže i suterena

Postavljanje sajli za naknadno ili kablovsko prednapinjanje betona ploče.

 

Objekt Osječka – armatura i betoniranje temeljne ploče

Objekt Osječka – hidroizolacija

Postava podložnog betona,hidroizolacije i zaštitnog betona.

Objekt Osječka – iskop

Iskop podzemne garaže.